วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาล ร่วมโครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับผู้สูงอายุ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงอายุ ณ ชุมชนวัดศิริพุทธาราม ชุมชนวัดทุ่งประชานารถ ชุมชนวัดกกต้อง และ ชุมชนวัดสว่างสุวรรณาราม