วันที่ 19 ม.ค. 2566 เวลา 09.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงพื้นที่แจกผลไม้ (ส้ม) เพื่อเป็นศิริมงคลคนแก่พี่น้องประชาชนเนื่องใน
เทศกาลวันตรุษจีน 2566