วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานในการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเทศบาลเมืองนครพนม ณ สวนชมโขงเทศบาลเมืองนครพนม