วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “ตลาดชายโขง” ณ หมู่บ้านแปดชนเผ่า ถนนสวรรค์ชายโขง โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธี