วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองครบรอบ 50 ปี วัดนักบุญอันนาหนองแสง ณ วัดนักบุญอันนาหนองแสง