วันที่ 29 มกราคม 2566 ทุกเช้าวันพระ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรึเมืองนครพนม นำข้าราชการพนักงานและนักท่องเที่ยวร่วมกันตักบาตรริมโขงหน้าตลาดอินโดจีน เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม และการท่องเที่ยว