วันที่ 28 ม.ค. 2566 เวลา 14.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมร่วมพิธีการมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยโดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครพนมเป็นประธานนิวัต เจียวิริยบุญญาวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา