วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานวันบูรพาจารย์วัดศรีเทพประดิษฐาราม ประจำปี 2566 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี