วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมงานวันบูรพาจารย์ ณ วัดโอกาส(ศรีบัวบาน)