วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ออกสำรวจถนนลูกรังวำหรับจัดทำถนนคอนกรีตเพื่อความสะดวกสบายของประชาชน ณ ชุมชนบ้านน้อยใต้

รังวำหรับจัดทำถนนคอนกรีตเพื่อความสะดวกสบายของประชาชน ณ ชุมชนบ้านน้อยใต้