วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ออกสำรวจพื่นที่บริเวณถนนเส้นหลังวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี เพื่อวางท่อขยายไหล่ทาง ป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนให้แก่ประชาชน รวมถึงหารือการติดตั้งไฟจราจร บริเวณหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม