วันที่ 9​ ก.พ. 2566เวลา 10.00​ น. นายวชิรเชษฐ์ กิตติ์พรศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ตามโครงการ​สังคม​สงเคราะห์​ประชาชน​ผู้​มีรายได้น้อยในเขตเทศบาล​เมือง​นครพนมประจำปีงบประมาณ​ 2566 ​กองสวัสดิการ​สังคม