นที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองนครพนม ประจำปี 2566