วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายวชิรเชษฐ์ กิตติ์พรศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมเสวนา ” การจัดการขยะอาหาร ” ชุมชนนำร่องวัดมหาธาตุ