วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม และเจ้าหน้ากองสวัสดิการสังคมเทศบาล ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ตามโครงการ​สังคม​สงเคราะห์​ประชาชน​ผู้​มีรายได้น้อยในเขตเทศบาล​เมือง​นครพนมประจำปีงบประมาณ​ 2566​ ชุมชนบ้านอัมพร2