วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00​ น. นายวชิรเชษฐ์ กิตติ์พรศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม และเจ้าหน้ากองสวัสดิการสังคมเทศบาล ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ตามโครงการ​สังคม​สงเคราะห์​ประชาชน​ผู้​มีรายได้น้อยในเขตเทศบาล​เมือง​นครพนมประจำปีงบประมาณ​ 2566​