วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. เทศบาลเมืองนครพนม นำโดย นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมจัดกิจกรรมตลาดตุ้มโฮม ณ ลานจักรยาน (ติดกับด่านศุลกากร บริเวณริมโขง เทศบาลเมืองนครพนม) “ตุ้มโฮม” เป็นภาษาอีสาน แปลว่า “มารวมกัน” “รวมตัวกัน” “ความสามัคคี” “ตลาดตุ้มโฮม” ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตลาดขายสินค้าแบบทั่วไป แต่คือ พื้นที่สร้างสรรค์ของทุกคน ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ใด พื้นที่แห่งนี้คือ “บ้าน” ที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นและความปรารถนาดีจากญาติมิตร ตลาดแห่งนี้เปิดพื้นที่ให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนได้มาตุ้มโฮม มาทานข้าว มาซุมแซว มาโสเหล่ มาม่วนซื่นในวัฒนธรรมแบบฉบับของนครพนมที่มีแตกต่างหลากหลาย
เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมมือกับอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยนครพนม ภายใต้โครงการวิจัย “เรื่องการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีและสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่”
โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาย่านเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านมาตุ้มโฮมกัน และมาร่วมสนุกกิจกรรมสุดปัง…ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
• การขับร้องเพลงลูกทุ่งและหมอลำ โดยศิลปินในท้องถิ่น “นุ๊กนิก กิ๊กดู” และ “ทัช ธีรวุฒิ”
• การแสดง รำศรีโคตรบูรณ์ โดย ชมรมสตรีศรีโคตรบูรณ์ เทศบาลเมืองนครพนม
• การแสดงพิณพื้นบ้านโดยเยาวชนและศิลปินพื้นบ้าน
และในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 พบกับกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน….
• ตุ้มโฮมโสเหล่: การท่องเที่ยว “สายมู” ในกลุ่มจังหวัดสนุก (SANUK) สกลนคร นครพนมและมุกดาหาร
• นิทรรศการมีชีวิต: คุณค่า ความหมายและความศรัทธาของการประดิษฐ์ปราสาทผึ้งในชุมชนลุ่มน้ำโขง
• การขับร้องเพลงลูกทุ่งและหมอลำ โดยศิลปินพื้นบ้าน

• การแสดง รำศรีโคตรบูรณ์ โดย ชมรมสตรีศรีโคตรบูรณ์ เทศบาลเมืองนครพนม