วันที่ 15 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมคณะพร้อมเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขเทศบาล สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลนครพนม ร่วมกิจกรรมสุขภาพดีชีวิตมีสุขตรวจสุขภาพเชิงรุกตามชุดสิทธิ์ประโยชน์แก่ประชาชนตามช่วงกลุ่มวัย โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม