วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี ต้อนรับนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่เดินทางมาตรวจความคืบหน้าการเก็บสายไฟ สายเคเบิ้ล บริเวณหน้าสวนหลวง ร.9