วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานในการประชุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2566