วันที่ 14 ก.พ. 2566 เวลา 09.30 น.นายโชคดี มังคละคีรีรองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมให้งานกองช่าง/งานป้องกัน ร่วมกันพัฒนา สวนเทิดพระเกรียติท้ายเมื่อง เพื่อความสวยงาม