วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานมอบเงินสวัสดิการชมรมพลเมืองอาวุโส เทศบาลเมืองนครพนม จำนวน 15 ราย