วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และเจ้าหน้ากองสวัสดิการสังคมเทศบาล ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ตามโครงการ​สังคม​สงเคราะห์​ประชาชน​ผู้​มีรายได้น้อยในเขตเทศบาล​เมือง​นครพนมประจำปีงบประมาณ​ 2566​ ทั้งนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ช่างไฟเทศบาลออกบริการตรวจเช็คดูสภาพสายไฟตามบ้านเรือนที่สภาพเก่าพร้อมบริการเปลี่ยนสายไฟ ปลั๊กให้ใหม่ ชุมชนวัดทุ่งประชานารถ จำนวน 10 ราย