วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม และเจ้าหน้ากองสวัสดิการสังคมเทศบาล ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ตามโครงการ​สังคม​สงเคราะห์​ประชาชน​ผู้​มีรายได้น้อยในเขตเทศบาล​เมือง​นครพนมประจำปีงบประมาณ​ 2566​ ชุมชนศรีเทพทุ่ง จำนวน 9 ราย