วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจแนะนำผู้ประกอบการและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในตลาดสด ประจำปี 2566