วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และนายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี ต้อนรับนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่เดินทางมาตรวจความคืบหน้าการเก็บสายไฟ สายเคเบิ้ล ถนนเส้นหลังโรงบาล​นครพนม