วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning หาดทรายทองศรี โคตรบูรณ์ โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธี ณ ถนนสวรรค์ชายโขง