วันที่28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน ตามโครงการส่งเสริมการบริหารดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ณ ห้องทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม