วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการ “นั่งสบาย คลายทุกข์” งานสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม