วันที่ 1 มี.ค. 2566 นายนิวัต เจียวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมกองสวัสดิการสังคมเทศบาลออกมอบอุปกรณ์เครื่องนอนให้แก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการงคมสงเคราห์ประชาชนผุ้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ให้ดีขึ้น โดยทั้งนี้ได้มอบให้แก่นางสาวคำตา คำปุ้ม และนายบอล หอมวารี ชุมชนวัดทุ่งปราชานารถ