วันที่ 8 มี.ค. 2566 เวลา 09.30 น. นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นำเจ้าหน้าที่กองช่างและกองสวัสดิการสังคมเทศบาลออกดำเนินการซ่อมแซมหลังคาเรือนฝาพนังประตูบ้านหลังคาให้กลุ่มคนที่ยากไร้ พร้อมทั้งเปลี่ยนปลั๊กไฟสายไฟให้ใหม่ ณ ชุมชนหนองแสง