วันที่10 มีนาคม 2566 09.00น.นายมนตรี ม่วงคำหมื่น รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนมเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดนครพนม ประชุมการจําหน่ายสินค้าบริเวณตลาดชายโขงณ หมู่บ้าน ชมเผ่า ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น​ 5 สํานักงานเทศบาลเมืองนครพนม