วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายโชคดี มังคละคีรี นำหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ สวนเทิดพระเกียรติ (ท้ายเมือง) โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี