วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสานฝันสู่วันสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ)