วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการทางสู่ฝัน สายสัมพันธ์ เทศบาล 1 (หนองแสง) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)