วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารนำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล คณะครูเทศบาล พ่อค้าประชาชน ร่วมทำบุญตักบารตเนื่องในวันพระของทุกๆวันพระแต่ละเดือนเป็นประจำเพื่อปลูกฝังให้ทุกคนรักษาขนบทำเนียบประเพณีของไทย ณ ลานพญาศรีสัตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนมเทศบาลเมืองนครพนม