วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่ง รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม