วันที่ 23​ มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายโชคดี​ มัง​คละคีรี​ รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธา​นเปิดการประชุม​รับฟัง​ความคิดเห็น​ของ​ประชาชน​ก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม​เขตพัฒนาเศรษฐกิจ​พิเศษ​นครพนม
ณ​ ห้องศรี​วร​ขาน​ชั้น​ 5 สำนักงาน​เทศบาล​เมือง​นครพนม