วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโทวิรุจน์ ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลฯ รก. ปลัดเทศบาลฯ นางภาวิณี โสมณวัฒน์ ผอ.กองสาธาณสุขฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารสุขฯ นิติกร ปกครองอำเภอเมืองนครพนม โรงพยาบาลนครพนม ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการที่มีดนตรีสด กรณีร้องเรียนเสียงดัง ได้แก่ ร้านซกเล็กยโส เซฟเฮ้าส์หอนาฬิกา บ้านนั่งเล่น โรงลาบนคร AEC