วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานการประชุมพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2566 ณ ห้องศรีวรขาน ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม