วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานมอบเงินสวัสดิการชมรมพลเมืองอาวุโส ณ ห้องพลเมืองอาวุโส ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.facebook.com/tessabannakhonphanom/posts/pfbid034Ppj9oKhgUYSzKUEkdyQXbWVjsb5hQAL5NYqD8RkqhZZqKbohX22VTBB5qU8t8EQl