วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.facebook.com/tessabannakhonphanom/posts/pfbid02B3E9yUKdAeNooJwwjyPYQTaNAQw2g9myusGXS8BLsYWuEqJG4wReggEW3DeBr9wkl