วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายว่าที่ร้อยโท วิรุจน์ ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี ประจำปี 2566 ณ บริเวณหาดทรายทอง ถนนสวรรค์ชายโขง โดยมีนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.facebook.com/tessabannakhonphanom/posts/pfbid02ZpnAjC1VD1mTBTWcQw91XLzawgYTS76Qqv95EwM528g3Yb1ocQHqVs9bpUbWLtYpl