เตรียมพบกับการกลับมาของ “ถนนข้าวปุ้น”
ในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2566
(สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล)
ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 เมษายน 2566
มาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ และรับประทานข้าวปุ้นได้ตลอด 3 วัน
บริหารงานโดย นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร