วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนเมษายน 2566 ตามโครงการส่งเสริมการบริหารดำเนินงานของคระกรรมการชุมชน ณ ห้องทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.facebook.com/tessabannakhonphanom/posts/pfbid0GsTBzMdom4kHw4PigfgrbDRXEksC6ywcmBW7YmMDw5rsyRDfPuzk5C5KsmRJnF5xl