วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองนครพนม จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งนายธนคม รัตนเมธาวงศ์ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองนครพนม และนางอุดม  พรหมอารักษ์ เป็นรองประธานสภา

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.facebook.com/tessabannakhonphanom/posts/pfbid0Z29WJdznPKTtyk6Xgpbp2HidDYdP1XYxooQZbEDaGtBhvcseoovF4eqnTJDmcSQpl