ในวันที่ 21-22 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมมือกับอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมจัดกิจกรรม “ตลาดตุ้มโฮม” ณ ลานจักรยาน (ติดกับด่านศุลกากร บริเวณริมโขง เทศบาลเมืองนครพนม) ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนามาจากงานวิจัย “เรื่องการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีและสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่” โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาย่านเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมมากมาย อาทิ…
• การขับร้องเพลงลูกทุ่งและหมอลำ โดยศิลปินพื้นบ้าน ”น้องปกป้อง ”
“ตุ้มโฮม” เป็นภาษาอีสาน แปลว่า “มารวมกัน” “รวมตัวกัน” “ความสามัคคี “ตลาดตุ้มโฮม” ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตลาดขายสินค้าแบบทั่วไป แต่คือ พื้นที่สร้างสรรค์ของทุกคน ไม่ว่าจะมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ใด พื้นที่แห่งนี้คือ “บ้าน” ที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นและความปรารถนาดีจากญาติมิตร ตลาดแห่งนี้เปิดพื้นที่ให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนได้มาตุ้มโฮม มาทานข้าว มาซุมแซว มาโสเหล่ มาม่วนซื่นในวัฒนธรรมแบบฉบับของนครพนมที่มีความแตกต่าง
ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.facebook.com/tessabannakhonphanom/posts/pfbid0ib9xtmkwZJJfupxVa3AqNnJJzvHZbq9BYjcsUYyT76QRVp7UoNwLCJuKnF7r4SC8l?__cft__[0]=AZVeoJ3kClKtMSOyq3GB3gHHmmUPS7te324HtCj0ZNki331Woy6C6tGiQ2moN6xczZEsOksPyVKiTZgmhwqf_UYTtzxdLdSQN7pktZD7xXAIML89_T5d-aROPo9oYpyAvyCglfDiKDeTl0sPhygGnsFAtropFByBopki1khPUEOXpJcsdlWG5-Bh4dj1xahdkb3tjUP_vABGog_5Ik4nbPpb&__tn__=%2CO%2CP-R