วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมจัดการประชุมการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและดูแลรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเทศบาลเมืองนครพนม ณ ห้องทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.facebook.com/tessabannakhonphanom/posts/pfbid0NgNJYzq8pKihY5srCFdCgaRGji8tj8WQkZZQZftYJLMhxtPghcpgSgdZUR9JbkYjl