วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ท. วิรุจน์ ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรง ตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมหน้าห้องรองนายกเทศมนตรี ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม
ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.facebook.com/tessabannakhonphanom/posts/pfbid0QoLbbCfNAUrU9hbhUS2qBRHGRHjD86VTniLSgajgKVynsukwQ2o4yYUT3RgW3xHel