วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองนครพนม จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.facebook.com/tessabannakhonphanom/posts/pfbid02YRCewyRLv3vPVvTsA16hRHNkgoawoJDqhuy5uEPzhYPc31fFnTm4zGD7Q1gxn5k8l